પંચાયત વિભાગ

ગાંધીનગર

જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


સમાચાર અને પ્રોગ્રામ
ગાંધીનગર જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ દ્વારા લેવાયેલ જુનિયર ક્લાર્ક, તલાટી કમ મંત્રી, મલ્ટીપરપઝ હેલ્થ વર્કર તથા ફિમેલ હેલ્થ વર્કર સંવર્ગની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના ફાઈનલ સીલેક્શન લીસ્ટ માટે અહીં ક્લીક કરો.
જિલ્લા - તાલુકા પંચાયત ચૂંટણી જાહેરનામું ૨૦૧૫
વધારે..
ટેન્ડર્સ

Application Form for recruitment in MGNREGA, DRDA, Gandhinagar
જીલ્લો પસંદ કરો

RTI
મને શું મળી શકે સરકાર પાસેથી?
અરજી માટેનુ માર્ગદર્શન
Event Calender

જીલ્લા વિષે

ગુજરાત રાજયનું પાટનગર એટલે ગાંધીનગર જિલ્લાનું વડું મથક ગાંધીનગર શહેર. ગાંધીનગર જિલ્લામાં માણસા, કલોલ, દહેગામ અને ગાંધીનગર એમ ચાર તાલુકા આવેલા છે. ગાંધીનગરમાં તમામ પ્રકારની રાજની વડી કચેરીઓ, તમામ વિભાગોનું સચિવાલય, મંત્રીશ્રીઓની કચેરીઓ, મંત્રીશ્રીઓના નિવાસસ્થાન, વિધાનસભા, રાજપાલશ્રીનું નિવાસસ્થાન - રાજભવન વગેરે અગત્‍યની કચેરીઓ અને મકાનો આવેલાં છે. આ ઉપરાંત સરકારી કર્મચારીઓ માટેના રહેઠાણો તથા ખાનગી રહેઠાણો ૩૦ સેકટરોમાં આવેલાં છે. જેમાં તમામ કોમોના લોકો નિવાસ કરે છે.

ગાંધીનગરમાં સુપ્રસિદ્ધ અક્ષરધામ- સ્વામિનારાયણ સંકુલ, હરણોદ્યાન, રમત-ગમત સંકુલ, બગીચાઓ વગેરે જોવા લાયક છે. આ ઉપરાંત અડાલજમાં વાવ, કલોલમાં ઇફકો રીફાઇનરી-ફર્ટીલાઇઝર વગેરે આવેલાં છે.
વધારે...

ગરીબી રેખાની નીચે જીવતા લોકો માટે (બી. પી. એલ.) બાળકો માટે મહિલાઓ માટે

વિદ્યાર્થીઓ માટે
ખેડૂતો માટે
હું આ તાલુકાનો છું મારે જાણવું છે કે,

તાલુકો પસંદ કરો
ગાંધીનગર જીલ્લો

ગાંધીનગર
તાલુકાઓ
ગ્રામ પંચાયતો ૩૦૨
વિસ્‍તાર ૨૧૪૦ ચો.કી.મી.
વસ્તી ૧૩,૯૧,૭૫૩
ગ્રામ્‍ય વસ્તી ૭,૯૧,૧૨૬
સાક્ષરતા ૮૫.૭૭ %

Feedback

માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી, ગુજરાત સરકારશ્રીમતી આનંદીબેન પટેલ
માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી, ગુજરાત સરકાર
માન . રાજ્યકક્ષા મંત્રીશ્રીhttps://www.facebook.com/jkavadiya, Facebook : External link that opens in a new window
શ્રી જયંતીભાઈ રામજીભાઈ કવાડીયા
માન . રાજ્યકક્ષા મંત્રીશ્રી
https://twitter.com/jkavadiya, Twitter : External link that opens in a new window
પ્રમુખશ્રી, જીલ્લા પંચાયતશ્રી રામાજી વાઘાજી ઠાકોર
પ્રમુખશ્રી, જીલ્લા પંચાયત
જીલ્લા વિકાસ અધિકારી શ્રીશ્રી કે એમ ભીમજીયાણી (IAS)જીલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી
પંચાચતી રાજ
તાલુકા પંચાયત
મહત્વની યોજનાઓ
મારું ગામ
VIKAS PATH
GSWAN
india.gov.in - The National Portal of India
Statue of Unity