પંચાયત વિભાગ

ગાંધીનગર

જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


સમાચાર અને પ્રોગ્રામ
માણસા અને દેહગામ ખાતે યોજાયેલ તાલુકા પશુપાલન શિબીર
કલોલ તાલુકા પશુપાલન શિબિર ગાંધીનગર જિલ્લો ૨૦૧૩
રાજકોટ ખાતે રમાનાર ૨૩મી બળવંતરાય મહેતા આંતર જિલ્લા ટુર્નામેન્ટ અંતર્ગત ગાંધીનગર જિલ્લા પંચાયતની ક્રિકેટ ટીમ.
પશુપાલન શિબિર કમ પ્રદર્શન તા.૦૯/૦૧/૨૦૧૪ ના રોજ મોજે ગામ વાસણા ચૌધરી તા.દહેગામ મુકામે યોજેલ
માતા યશોદા પુરસ્કાર તા.૧૪-૦૨-૨૦૧૪
GUDA Hausing Draw date 14-02-2014
ટેકનીકલ આસીસ્ટન્ટની જગ્યા માટેનું અરજી પત્રક
ટેકનીકલ આસીસ્ટન્ટની જગ્યા માટેની જાહેરાત્
આયુર્વેદિક્ શાખા દ્વારા સરપંચ બેઠક
૨૦૧૪ જુન મેલેરિયા વિરોધી માસ તથા જુલાઇ ડેન્ગ્યુ વિરોધી માસ ઉજવણીના ભાગરૂપે
સમાજ કલ્‍યાણ શાખા, જિલ્‍લા પંચાયત ગાંધીનગર. દ્રારા નોટબુક વિતરણ કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્‍યો
મહિલા અસ્મિતા દિવસ - તારીખ : ૬ ઓગ્સ્ટ, ૨૦૧૪
તા. ૧-૮-૨૦૧૪ થી તા. ૧૪-૮-૨૦૧૪ દરમ્યાન યોજાનાર "મહિલા સશક્તિકરણ પખ​વાડીયા" કાર્યક્રમ અંગે કરેલ કાર્ય​વાહી ની વિગતો દર્શાવતુ પત્રક
મહિલા સશક્તિકરણ પખ​વાડીયા અંતર્ગત મહિલા પશુપાલન શિબિર
ધોરણ ૬-૭ ની વિષયવાર પ્રાથમિક શિક્ષકોની જિલ્લા ફેરબદલી ની યાદી
Dipawali add for news paper
વધારે..
ટેન્ડર્સ
૧૧ માસ ના કરાર આધારિત સંકલિત બાળવિકાસ યોજનાની કચેરીમાં એક અકાઉન્ટન્ટ લેવા માટેની જાહેરાત
કોમ્પયુટર-પ્રિન્ટર-સ્કેનર નો ત્રિવાર્ષિક જાળવણી કરાર તથા ન​વી ખરીદ​વાના ભાવ કરાર કર​વા બાબત
Application Form for recruitment in MGNREGA, DRDA, Gandhinagar
અરજી માટેનુ માર્ગદર્શન
જીલ્લો પસંદ કરો

RTI
મને શું મળી શકે સરકાર પાસેથી?
Search your name in the voter’s list
Event Calender

જીલ્લા વિષે

ગુજરાત રાજયનું પાટનગર એટલે ગાંધીનગર જિલ્લાનું વડું મથક ગાંધીનગર શહેર. ગાંધીનગર જિલ્લામાં માણસા, કલોલ, દહેગામ અને ગાંધીનગર એમ ચાર તાલુકા આવેલા છે. ગાંધીનગરમાં તમામ પ્રકારની રાજની વડી કચેરીઓ, તમામ વિભાગોનું સચિવાલય, મંત્રીશ્રીઓની કચેરીઓ, મંત્રીશ્રીઓના નિવાસસ્થાન, વિધાનસભા, રાજપાલશ્રીનું નિવાસસ્થાન - રાજભવન વગેરે અગત્‍યની કચેરીઓ અને મકાનો આવેલાં છે. આ ઉપરાંત સરકારી કર્મચારીઓ માટેના રહેઠાણો તથા ખાનગી રહેઠાણો ૩૦ સેકટરોમાં આવેલાં છે. જેમાં તમામ કોમોના લોકો નિવાસ કરે છે.

ગાંધીનગરમાં સુપ્રસિદ્ધ અક્ષરધામ- સ્વામિનારાયણ સંકુલ, હરણોદ્યાન, રમત-ગમત સંકુલ, બગીચાઓ વગેરે જોવા લાયક છે. આ ઉપરાંત અડાલજમાં વાવ, કલોલમાં ઇફકો રીફાઇનરી-ફર્ટીલાઇઝર વગેરે આવેલાં છે.
વધારે...

ગરીબી રેખાની નીચે જીવતા લોકો માટે (બી. પી. એલ.) બાળકો માટે મહિલાઓ માટે

વિદ્યાર્થીઓ માટે
ખેડૂતો માટે
હું આ તાલુકાનો છું મારે જાણવું છે કે,

તાલુકો પસંદ કરો
ગાંધીનગર જીલ્લો

ગાંધીનગર
તાલુકાઓ
ગ્રામ પંચાયતો ૩૦૨
વિસ્‍તાર ૨૧૪૦ ચો.કી.મી.
વસ્તી ૧૩,૯૧,૭૫૩
ગ્રામ્‍ય વસ્તી ૭,૯૧,૧૨૬
સાક્ષરતા ૮૫.૭૭ %
Feedback