પંચાયત વિભાગ
દહેગામ તાલુકા પંચાયત
ગાંધીનગર જીલ્લો - ગુજરાત સરકાર

પ્રમુખશ્રી, તાલુકા પંચાયતશ્રી જયંતીભાઇ મોતીભાઇ પટેલ
પ્રમુખશ્રી
ચૌધરી કીરીટ કાનજીભાઇશ્રી ચૌધરી કીરીટ કાનજીભાઇ
તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી
અવનવા સમાચાર
ટેન્ડર્સ
હાલ કોઇ ટેન્ડર ઉપ્લબ્ધ નથી.
તાલુકો પસંદ કરો

જીલ્લો પસંદ કરો


પંચાયત વિભાગગાંધીનગર જીલ્લોદહેગામ તાલુકા પંચાયત

તાલુકા વિષે


દહેગામ
ગ્રામ પંચાયત૯૧
ગામડાઓ ૯૩
વસ્‍તી૨૨૬૯૩૦
દહેગામ તાલુકો ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યના ગાંધીનગર જિલ્લાનો મહત્વનો તાલુકો છે. દહેગામ આ તાલુકાનું મુખ્ય મથક છે.