પંચાયત વિભાગ
કલોલ તાલુકા પંચાયત
ગાંધીનગર જીલ્લો - ગુજરાત સરકાર

પ્રમુખશ્રી, તાલુકા પંચાયતગીતાબેન મનોજકુમાર ઠાકોર​
પ્રમુખશ્રી
તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રીશ્રી મૌલિક દોન્ગા
તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી
અવનવા સમાચાર
ટેન્ડર્સ
હાલ કોઇ ટેન્ડર ઉપ્લબ્ધ નથી.
તાલુકો પસંદ કરો

જીલ્લો પસંદ કરો


પંચાયત વિભાગગાંધીનગર જીલ્લોકલોલ તાલુકા પંચાયત

તાલુકા વિષે


કલોલ
ગ્રામ પંચાયત૬૯
ગામડાઓ૬૯
વસ્‍તી૨૦૭૬૯૩
કલોલ તાલુકો ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યના ગાંધીનગર જિલ્લાનો મહત્વનો તાલુકો છે. કલોલ આ તાલુકાનું મુખ્ય મથક છે. કલોલમાં ૭૦ જેટલા ગામો ગ્રામ પંચાયત -૭૦ નગર પાલીકા -૧ આવેલા છે. જમીનનો પ્રકાર ગોરાડુ, મ.કાળી, રેતાળ જોવા મળે છે. મુખ્ય પાકો કપાસ, ડાંગર, બાજરી, કઠોડ, શાકભાજી, ફળઝાડ છે.