×

કલોલ વિષે

કલોલ તાલુકો ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યના ગાંધીનગર જિલ્લાનો મહત્વનો તાલુકો છે. કલોલ આ તાલુકાનું મુખ્ય મથક છે. કલોલમાં ૭૦ જેટલા ગામો ગ્રામ પંચાયત -૭૦ નગર પાલીકા -૧ આવેલા છે. જમીનનો પ્રકાર ગોરાડુ, મ.કાળી, રેતાળ જોવા મળે છે. મુખ્ય પાકો કપાસ, ડાંગર, બાજરી, કઠોડ, શાકભાજી, ફળઝાડ છે.

Read More
શ્રી મૌલિક દોન્ગા

તાલુકા વિકાસ અધિકારી

તાજેતર ના સુધારાઓpush-play View All

SideImg
  • 25-5-2019
    ૧૦ પ્રોજેક્ટ્સ કે જે ગુજરાતના આકારને બદલી રહ્યા છે.

    Lorem ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the

  • 25-5-2019
    ૧૦ પ્રોજેક્ટ્સ કે જે ગુજરાતના આકારને બદલી રહ્યા છે.

    Lorem ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the

કલોલ વિષે

કલોલ તાલુકો ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યના ગાંધીનગર જિલ્લાનો મહત્વનો તાલુકો છે. કલોલ આ તાલુકાનું મુખ્ય મથક છે. કલોલમાં ૭૦ જેટલા ગામો ગ્રામ પંચાયત -૭૦ નગર પાલીકા -૧ આવેલા છે. જમીનનો પ્રકાર ગોરાડુ, મ.કાળી, રેતાળ જોવા મળે છે. મુખ્ય પાકો કપાસ, ડાંગર, બાજરી, કઠોડ, શાકભાજી, ફળઝાડ છે.

Read More
૬૯
૨૦૭૬૯૩
૬૯

Locate on Map

Social Feeds

સરકારી યોજનાઓ

વધુ જાણો